Windykacja Inowrocław - Windykacja należności adwokat Inowrocław - Kancelaria adwokacka windykacja Inowrocław
Windykacja
1 września, 2015
Odszkodowania Inowrocław - Dochodzenie odszkodowań Inowrocław - Kancelaria adwokacka odszkodowania Inowrocław - Adwokat Inowrocław Odszkodowania
Dochodzenie odszkodowań
6 maja, 2016
Alimenty - Rozwód - Adwokat Inowrocław

Alimenty - Rozwód - Adwokat Inowrocław

Rozwód jest jedną z najcięższych decyzji w naszym życiu. Według danych statystycznych w Polsce małżeństwa, za równo te młode, jak i te z wieloletnim stażem, rozpadają się najczęściej z powodu niezgodności charakterów, zdrady, nadużywania alkoholu, oraz problemów finansowych. Gdy jednak nasze wspólne życie się rozpada i nie widzimy już szans na powrót do partnera, rozwód jest trudnym, aczkolwiek potrzebnym rozwiązaniem. Rozwód, jak każda czynność prawna niesie za sobą pewne skutki. Po rozwodzie, byli małżonkowie, nie tylko stają się ludźmi o wolnym stanie cywilnym. Rozwód w głównej mierze ma wpływ na ich stan majątkowy. Pojawia się również wtedy alimenty.

Po orzeczeniu rozwodu, wcześniej istniejąca między małżonkami wspólność majątkowa upada i dochodzi do podziału majątku. Łącząca małżonków wspólność majątkowa , gwarantowała im obu płynność finansową i możliwość utrzymania rodziny, szczególnie w sytuacji gdy jeden z małżonków pracował, a drugi wychowywał potomstwo. Po orzeczeniu rozpadu tej wspólności, każdy z małżonków otrzymuje oczywiście swoją część majątku, lecz ta sytuacja wpływa na sytuację finansową małżonka, który opiekował się dziećmi i obecnie nie ma odpowiedniego dochodu. W tej sytuacji przychodzi z pomocą obowiązek alimentacyjny.

Alimenty to środki konieczne do zaspokojenia podstawowych, ale nie tylko, bo także usprawiedliwionych potrzeb, takich jak pożywienie, czy ubrania. Podstawą obowiązku jest stan niedostatku, powstały u jednego z rozwiedzionych małżonków. Za stan niedostatku uważa się sytuację w której uprawniony nie ma żadnych lub nie ma dostatecznych własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwione, a nie tylko niezbędne potrzeby. Stan niedostatku może być usprawiedliwiony faktem opieki nad dziećmi, czy niemożności znalezienia pracy, wynikającej z złego stanu zdrowia.

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy jedynie małżonków. Po orzeczeniu rozwodu alimenty przysługują również dzieciom. Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie określa, w jakiej wysokości każde z rodziców jest obowiązane ponosić koszty utrzymania dziecka. Najczęściej alimenty są płatne do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, lub który posiada władzę rodzicielską. Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana trzema okolicznościami: usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica i zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to takie które, zapewniają mu na normalne warunki życia i rozwoju. W zakresie tego pojęcia mieści się kupno pożywienia, ubrań, pomocy naukowych, utrzymanie odpowiednich warunków mieszkaniowych jak i zakup leków, gdy dziecko ich potrzebuje. Na możliwości zarobkowe składają się nie tylko dochody, ale także zarobki i profity, które ta osoba osiągnęłaby przy dołożeniu wszelkich starań oraz odpowiednim wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie. Obowiązek alimentacyjny rodziców będzie zróżnicowany wobec tego, który dokłada wszelkich starań w opiece niematerialnej dziecka. Rodzic, który sporadycznie zajmuje się dzieckiem, ponosił będzie wyższe świadczenie.

Pozew o alimenty na dziecko należy złożyć do Sądu Rejonowego, chyba że sąd orzekł o nich w wyroku rozwodowym. O ustalenie alimentów między współmałżonkami należy starać się jeszcze podczas rozprawy rozwodowej, kiedy można złożyć przed sądem odpowiedni wniosek w obecności drugiego małżonka lub pismo, którego odpis należy doręczyć drugiemu małżonkowi. W każdej z tych sytuacji adwokat pomoże Tobie w odpowiedniej redakcji argumentów i treści pozwu.

Mając do czynienia z rozwodem, Kancelaria adwokacka dba nie tylko o pomyślne i szybkie rozwiązanie sprawy, ale przede wszystkim o jak najmniej stresującą atmosferę dla Państwa i dzieci. Zlecając nam przeprowadzenie sprawy rozwodowej, mogą Państwo liczyć na doradztwo prawne w kwestiach alimentacyjnych i na fachową obsługę procedury sądowej. Zawsze staramy się aby nasza praca i wysuwana przez nas argumentacja miała pozytywny wpływ na wynik Państwa sprawy.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok