Jak się ma zwolnienie lekarskie do dnia wolnego? Toruń

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy i dlaczego Toruń
4 października, 2017
Nieudany urlop może byc podstawa do wypłacenia odszkodowania. i zadośćuczynienia
Nieudany urlop a odszkodowanie – jakie prawa ma osoba, która wykupiła wycieczkę
15 czerwca, 2018
zwolnienie-lekarskie-z-pracy

zwolnienie-lekarskie-z-pracy

Wielu pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Najczęściej jest tak, że pracodawca winien wyznaczyć zatrudnionemu nadplanowy dzień wolny, jeśli święto przypadło na sobotę. Przykładem może być sobota 3 maja z 2016 roku. Jeśli zatrudniony przebywał wtedy na zwolnieniu lekarskim, to w tym wypadku przysługuje mu z tego tytułu dodatkowy dzień wolny. W tym tekście przeanalizujemy to zagadnienie.

Jak wynika z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Opierając się o ten fragment, można wywnioskować że, dzień wolny od pracy, z tytułu święta wypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kiedy pracownik przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, który został mu przydzielony w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca nadał dzień wolny 7 sierpnia). W takim przypadku nie należy wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak wynika bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W przypadku gdy pracownik nie przebywał w domu na zwolnieniu wynikającym z choroby w innym dniu przydzielonym jako wolne w zamian za święto wypadające w sobotę – choroba wypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem zatrudniony, który powróci po chorobie do pracy, otrzyma wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta pracowników. W przeciwnym razie przepracuje zbyt dużą liczbę godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok