Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy i dlaczego Toruń

Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – problem kontaktów z dziećmi
18 września, 2017
zwolnienie-lekarskie-z-pracy
Jak się ma zwolnienie lekarskie do dnia wolnego? Toruń
28 października, 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Sprawcy przestępstwa często starają się na różne sposoby zmniejszyć wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W pewnych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej spróbujemy Państwu unaocznić ten przepis. Z podstawowych zasad które dotyczą nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd posługujący się tą instytucją może wymierzyć sprawcy karę niższą od dolnej granicy zagrożenia wynikającego z ustawy albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Dla przykładu – jeśli weźmiemy pod uwagę przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, powołując się na nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd miałby możliwość wymierzenia sprawcy kary np. 1 roku pozbawienia wolności.

W jakich sytuacjach sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet – niekiedy warunkowo zawiesić jej wykonanie, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca współdziałający z innymi osobami w złamaniu prawa, ujawni organom ścigającym przestępców dane dotyczące osób biorących udział w popełnieniu czynu zabronionego oraz ważne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd może złagodzić karę kierując się także względami wychowawczymi. Możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, gdy sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania przed sądem I instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których sąd ma możliwość, ale nie musi zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do powszechnych przypadków takich rozstrzygnięć należą:

– Ugoda pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, dogadanie się obu stron w kwestii sposobu ich naprawienia,
– Zachowanie sprawcy, wskazujące na chęć naprawienia szkody,
– Poniesienie sporego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, powiązane z nieumyślnym popełnieniem przestępstwa.

W kolejnym tekście, przeanalizujemy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok