Windykacja Inowrocław - Windykacja należności adwokat Inowrocław - Kancelaria adwokacka windykacja Inowrocław
Windykacja
1 września, 2015
Adwokat rozwodowy Inowrocław - Rozwód adwokat Inowrocław - Adwokat od rozwodów Inowrocław

Adwokat rozwodowy Inowrocław - Rozwód adwokat Inowrocław - Adwokat od rozwodów Inowrocław

Czasami muszą się Państwo zmierzyć z nie komfortową sytuacją jaką jest rozwód. Nagle dwoje ludzi, którzy byli sobie bliscy, decydują się na rozwiązanie łączących ich więzów małżeńskich i stają się swoimi wrogami. Gwarantujemy Państwu, że nie musi tak być. Mając na uwadze komfort i dobro Państwa, oraz Państwa dzieci, zawsze staramy się działać dyskretnie, dobierać odpowiednie rozwiązania, aby rozwód przebiegł pomyślnie, w atmosferze przyjaźni i bez zbędnej zwłoki. Zanim jednak zdecydują się Państwo na tak poważny, życiowy krok, warto najpierw zadbać o znajomość przepisów i wiedzę dotyczącą procesu rozwodowego.

Przepisy dotyczące rozwodu znajdują się w dziale prawa cywilnego, zwanego prawem rodzinnym. Samo prawo rodzinne normuje stosunki prawne w rodzinie, zaczynając od jej istnienia, kończąc na stosunkach z osobami trzecimi. Jak już Państwo wiedzą małżeństwem nazywamy związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą, potwierdzony prawnie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed urzędnikiem stanu cywilnego, bądź też osobą duchowną. Małżeństwo jest również punktem wyjścia dla podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Jakie są zatem przesłanki rozwodu?

Polskie ustawodawstwo za główną przesłankę dopuszczalności rozwodu uważa wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Aby rozkład pożycia małżeńskiego został uznany za zupełny wszelkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze muszą ulec zerwaniu. Sąd orzeka zupełny rozkład pożycia między małżonkami w przypadku gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka. Objawem trwałości rozkładu jest sytuacja w której, według obiektywnej opinii sędziego i wiedzy wynikającej z doświadczenia życiowego, małżonkowie nie wrócą już do wspólnego pożycia.

Gdy wspólnie zbadamy, czy wszystkie przesłanki zostały spełnione, kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu. Mając na uwadze pomyślne zakończenie rozprawy rozwodowej, kluczowym elementem pozwu jest celna argumentacja. Bardzo ważne jest również rozważne podejście pełnomocników sądowych i postawa współmałżonków, pragnących zakończyć związek małżeński. Sądem rozpatrującym pozwy rozwodowe jest Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa. Jeżeli natomiast miejsce zamieszkania każdego z małżonków jest różne mieszka w innym, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym.

Na podstawie zgromadzonych faktów, w wyroku orzekającym rozwód mogą się znaleźć kwestie takie jak: orzeczenie o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem, wysokość kosztów związanych z utrzymaniem dziecka i sposób korzystania z wspólnego dotąd mieszkania. Sąd nie orzeknie o winie małżonków, wtedy gdy małżonkowie zgodzą się na zaniechanie orzekania o winie. Wyroki sądu w kwestii rozwodu będą zatem następujące: bez orzekania o winie, o winie obojga małżonków, a także o winie jednego z małżonków.

Jednym z kosztów procesu rozwodowego jest opłata sądowa w wysokości 600 złotych, opłacana przy wnoszeniu pozwu do sądu. Oczywiście należy się liczyć z tym, iż nie jest to jedyna opłata, która będą Państwo musieli ponieść w toku sprawy rozwodowej. Kancelaria adwokacka będzie wspierać Państwa na każdym kroku procesu. Precyzyjnie postaramy się wyjaśnić Państwu tak zawiłe kwestie prawne jak obowiązek alimentacyjny, opieka nad dziećmi, czy podział majątku, które są nieodłącznym elementem rozwodu. Zanim zdecydują Państwo o konieczności rozwodu, warto zawczasu zastanowić się nad innym rozwiązaniem, jakim jest chociażby separacja. Zadaniem sądu jest znalezienie właściwego sposobu na utrzymanie małżeństwa, dlatego często proponuje się małżonką mediacje przed rozwodowe, aby nie dopuścić zbyt szybko do zakończenia związku małżeńskiego. W kwestii rozwodu liczy się przede wszystkim rozsądek. Gdy podejmą Państwo tą trudną decyzję, będziemy do Państwa dyspozycji.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok