Adwokat rozwodowy Inowrocław - Rozwód adwokat Inowrocław - Adwokat od rozwodów Inowrocław
Rozwód
1 września, 2015
Alimenty - Rozwód - Adwokat Inowrocław
Alimenty
26 października, 2015
Windykacja Inowrocław - Windykacja należności adwokat Inowrocław - Kancelaria adwokacka windykacja Inowrocław

Windykacja Inowrocław - Windykacja należności adwokat Inowrocław - Kancelaria adwokacka windykacja Inowrocław

Windykacja należności często kojarzy się naszym klientom z procesem żmudnym, długotrwałym i mało przyjemnym. Jednak nie musi tak być. Rozwój prawa i usług w zakresie windykacji długów, pozwala nam na dobór odpowiednich i łagodniejszych środków odzyskania należności, tak aby efekt był zadowalający. Przyznamy rację, że również, zdarzają się przypadki, w których dłużnik nie oddaje należnego długu i sprawę należy skierować na drogę sądową. Zadaniem adwokata w procesie windykacji długów jest szeroko rozumiana obsługa prawna. Zanim jednak przejdziemy do opisu charakteru działań prawników, warto skupić się na sposobach windykacji należnych nam świadczeń.

Windykacja znana jest już od czasów starożytnych. W Cesarstwie Rzymskim, przy pomocy rei vindicatio, odzyskiwano rzeczy znajdujące się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Jednak od tamtych czasów sporo wody już upłynęło i wiele się zmieniło w tym zakresie. Samo pojęcie windykacji z łaciny oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń lub zemstę. Proces prawny nie polega jednak na tym drugim, lecz na odpowiednim doborze środków do powstałych okoliczności. Dzisiaj windykacja oznacza dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Normy dotyczące windykacji są szeroko opisane w Kodeksie cywilnym.

Obecnie rozróżnia się dwa typy windykacji.

Windykacja w której nie uczestniczy sąd powszechny, nazywana jest windykacją polubowną. Miejsce indykatora zajmuje doświadczony mediator, który przy pomocy różnych technik mediacyjnych próbuje odzyskać należność. Celem mediacji, jest dojście obu stron konfliktu do porozumienia i osiągnięcia wspólnego kompromisu.

Windykacja przybiera postać windykacji sądowej, w momencie kiedy defensywna postawa dłużnika zmusza wierzyciela, do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności tego wyroku rozpoczyna się egzekucja z majątku dłużnika, prowadzona przez wykwalifikowanego komornika.

Doktryna prawna wyróżnia dwie formy windykacji – miękką i twardą. Windykacja miękka polega przede wszystkim na wykorzystaniu mnie drastycznych środków, wobec dłużników, których dług jest stosunkowo nowy. Stosowane jest przez organy takie jak Krajowy Rejestr Długów i rozpoczyna się poprzez wręczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Natomiast windykację twardą cechuje dobór środków o ostrzejszych sankcjach, w stosunku do dłużników, którzy znacznie utrudniają proces windykacji.

Czym zatem zajmuje się windykator, zanim odzyskiwanie należności wejdzie na drogę sądową?

Należy zaznaczyć, że pojęcie windykatora, nie jest tożsame z pojęciem komornika. Główna różnica polega na tym, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i przejmuje on odzyskiwanie należności, po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu prawnego do egzekucji komorniczej. Windykator w dużej mierze zajmuje się mobilizacją dłużnika do spłaty długu, prowadząc z nim negocjacje, które mają doprowadzić do kompromisowego rozwiązania sprawy między wierzycielem, a dłużnikiem. Windykator, w przeciwieństwie do komornika, nie może spisywać, ani zajmować majątku osoby zadłużonej, ani też wchodzić bez jego zgody do mieszkania dłużnika. W dużym skrócie, windykator jest osobą, która działa w imieniu wierzyciela.

Wierzyciel, który zgłosi się do Kancelarii adwokackiej z sprawą odzyskania należności, może liczyć najpierw na polubowny proces windykacyjny. Przejmując rolę windykatorów, dobierzemy odpowiednie środki mediacyjne, aby odzyskać świadczenie naszych Klientów bez ingerencji sądu. Gwarantujemy profesjonalną obsługę w zakresie przygotowania pism, takich jak wezwanie do zapłaty, a także reprezentacji Państwa przed dłużnikiem. Kiedy jednak zdecydują się Państwo na wstąpienie z sprawą na drogę sądową, gwarantujemy pełną gotowość do zastępstwa procesowego, przygotowania dokumentacji i kontaktu z komornikiem prowadzącym egzekucję.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok